Poutní a cyklistická trasa

VIA SACRA

O projektu

Poutní areál v Hejnicích za deště
Poutní areál v Hejnicích za deště

Stezka VIA SACRA znamená posvátnou cestu o délce 550 km po obou stranách řeky Nisy. Je starobylá, a přitom úplně nová. Před staletími se jednalo o součást významné obchodní a poutní cesty VIA REGIA. Nyní se jedná o novou turistickou trasu vedoucí přes české Krkonoše a Jizerské hory, polské Slezsko a německou Lužici. Myšlenka VIA SACRA vznikla v roce 2005 a pochází z osudu postního plátna. Za jednoho ze zakladatelů nové stezky VIA SACRA je považován Volker Dudeck, který při snaze o osvětlení původu námětu řekl: ,,Plátno přežilo reformaci, války, požáry i ruské vojáky v pětačtyřicátém. Roztrhali ho na kusy, aby si ohradili saunu. Šestnáct cárů, které z něj udělali, upadlo v době NDR do zapomnění, po sjednocení se zase sháněli speciální restaurátoři a peníze. Chceme návštěvníkům ukázat starý kulturní prostor, který bohužel za rozdělení kontinentu ve 20. století upadl v zapomnění.“

Socha Ježíše Krista
Socha Ježíše Krista

Trojzemí je oblastí, které tradičně patří ke křesťanskému civilizačnímu okruhu. Křesťanství formovalo minulost, morálku, etiku i podobu krajiny kolem nás. Přes to všechno je jeho odkaz silně podceňován. Duchovní stavby jsou dennodenně míjeny a vnímány jako samozřejmost. Je zapotřebí si uvědomit, že samozřejmé nejsou a že nás spojují s našimi předky. Jedná se o jejich odkaz. Právě o tento odkaz se opírá poslání novodobé poutní cesty. Vedle Volkera Dudecka z Žitavy je za zakladatele považován také Holm Grosse z Bischofswerdy. S ohledem na původ zakladatelů byla prvními zastaveními významná duchovní centra v saské Horní Lužici. V současné době stezka VIA SACRA obsahuje 20 poutních zastavení po celém Euroregionu Nisa. Na německé straně se jich nachází 9, na polské 3 a česká strana VIA SACRA obsahuje 8 poutních zastavení. Mezi tato zastavení patří kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti, Johanitská komenda v Českém Dubu, Loretánská kaple v Rumburku, klášter v Broumově, poutní areál v Horní Polici a kostel Nalezení sv. Kříže s barokní zahradou v Liberci. Kostely byly vždy k dispozici věřícím nejen k bohoslužbám. Lidé se zde radovali z narození, plakali nad odchodem bližních, dozvídali se novinky při čtení pastýřských listů, skrze které biskupové reagovali na světské události. Vedle kostelů se mezi zastaveními setkáváme i s kláštery, které mimo náboženského využití sloužily k potřebám vzdělávacím, ubytovacím nebo ošetřovatelským.

Město Rumburk
Město Rumburk

Zůstalo nám tu velice pestré dědictví, které si zaslouží naši pozornost. Novodobí poutníci či turisté ho mohou objevovat právě pomocí stezky VIA SACRA, která je postupně budována a propagována v rámci projektu č.100279636 VIA SACRA – příspěvek k zachování a propagaci společného kulturního dědictví spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Ať se vydáte na pouť nebo na výlet, můžete si být jisti, že Vás čeká mnoho radosti z aktivního pohybu, krásné zážitky spojené s pobytem v přírodě a s objevováním pozoruhodných míst.

Sdílet stránku
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email