Český Dub

Johanitská komenda sv. Zdislavy

Johanitská komenda sv. Zdislavy nabízí ke zhlédnutí nedávno objevené a postupně prozkoumávané podzemí, které se stalo v roce 2003 skutečnou místní senzací.

Historie

Kříž zhotovený J. Dvořákem
Kříž zhotovený J. Dvořákem

Johanitská komenda sv. Zdislavy v Českém Dubu je částečně zachovalým komplexem budov ze 40. let 13. století, vystavěných zde rytířsko-špitálním řádem Rytířů sv. Jana Jeruzalémského (Johanité). Dnes patří k nejstarším dochovaným středověkým objektům na severu Čech. Z dochovaných částí jsou nejvýznamnější pozdně románská kaple sv. Jana Křtitele a tzv. „Velký sál“ románsko-gotické klášterní budovy, v němž mohou návštěvníci dodnes spatřit původní klenutí s klenebními pasy, středověká okna a další historické stavební detaily.

Komendu (tj. opevněný klášter rytířského řádu) zde založil krátce po roce 1237 český velmož Havel z Lemberka, manžel svaté Zdislavy, patronky Podještědí a Zemí českých, obecně patronky rodin, chudých a nemocných. Sv. Zdislava, proslulá skrze svou špitální činnost a léčitelské zázraky, se o „své“ nemocné starala velmi pravděpodobně právě ve špitále patřícím zdejší johanitské komendě.

Komplex středověkých budov sloužil jako johanitský klášter do husitských válek, poté byl několikrát rozbořen a zčásti přestavěn, nejprve na renesanční zámek (16. století), později na městský činžovní dům (19./20. století).

Pozůstatky ze starých listin známé, leč historií ztracené středověké komendy, byly znovuobjeveny teprve v roce 1991. Tento doslova senzační „objev“ tehdy učinil ředitel místního muzea PhDr. Tomáš Edel. Stalo se tak po dlouhých letech jeho historického i fyzického pátrání, s přispěním štěstí, které přeje připraveným, zejména však díky jeho vytrvalosti a neutuchajícímu nadšení a zápalu pro věc. Pod nic neříkající novodobou zazdívkou jednoho z místních sklepů tehdy narazil na dávno ztracený svět – skrze provedenou sondu poprvé zahlédl jím tolik let hledanou, dlouhá staletí nezvěstnou komendu dubských johanitů.

Areál komendy
Areál komendy

Překvapení kolem nalezení domněle již dávno zaniklé komendy však ještě nemělo být konečné. V roce 2003, při archeologických vykopávkách v areálu, byl učiněn další nevšední nález. V jednom z hrobů uprostřed johanitského areálu byl nalezen vzácný románský ostatkový kříž zdobený drahokamy, emaily a plastikou korunovaného Krista; vloženou relikvií byla část svatého dřeva. Velkou záhadou českodubské komendy zůstává, komu patřil hrob, v němž byla tato vzácnost nalezena. Šokujícím poznatkem je totiž skutečnost, že hrob uprostřed mužského kláštera nepatřil žádnému z johanitských rytířů, nýbrž ženě!

Johanitská komenda v Českém Dubu je odloučenou expozicí Podještědského muzea. Obojí je ve správě Podještědského muzea a knihovny, příspěvkové organizace Města Český Dub.

Více na webu: www.muzeumceskydub.cz

Sdílet stránku
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email