Kniha o poutním místě v Horní Polici

Nová kniha o poutním místě v Horní Polici

Obal knihy o poutním místě v Horní Polici
Obal knihy o poutním místě v Horní Polici

Před několika týdny byla vydána publikace „Mariánské poutní místo v Horní Polici: v souvislostech víry a ducha“. Veřejnosti byla v prosinci představena v rámci dvou prezentací, které se konaly jednak na poutním místě samotném, jednak v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Kniha je jedním z dílčích výstupů projektu „Společná propagace poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz“.
Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici nedaleko České Lípy je významnou národní kulturní památkou a jako takový je navštěvován nejen českými, ale i zahraničními, zejména německými, návštěvníky. Přicházejí sem jak věřící poutníci, tak nejširší veřejnost.
Zájem o poutní místo se zvyšuje zvláště poté, co proběhla I. etapa celkové rekonstrukce a obnovený areál byl v červnu 2020 zpřístupněn veřejnosti. Vydaná kniha chce jednak inspirovat čtenáře k návštěvě Horní Police, jednak být průvodcem po místě samém a současně jim zprostředkovat další zajímavosti a souvislosti víry a ducha, jak ostatně stojí v názvu publikace. To vše nejen textem, ale i obrazem. V knize si na své přijde jak odborná, tak široká veřejnost. Publikace pojednává o poutním areálu jako takovém, jeho historii i současnosti či o osobách, které jsou s ním spjaty. Čtenář se však dozví i o „narozeninách“ a „jmeninách“ kostela, snadno se začte do dobového popisu slavnostního přenesení ostatků sv. Kristiny a sv. Pavla do hornopolického kostela, bude zvědavý, jak dopadne napínavá pověst o paní Polyxeně Paustové z Liebstadtu, z knihy samé i z literárních ukázek se seznámí s nekonvenčním a oblíbeným arciděkanem Wenzelem Hockem, zvaným Hockewanzel, nebo si nechá prozradit, která z postav na plátně uchovávaném ve Florencii a zachycujícím příslušníky rodu Medici je Anna Marie Františka, nejvýznamnější mecenáška poutního areálu v Horní Polici.
Autorem knihy je Stanislav Přibyl, kněz, administrátor hornopolické farnosti. Po vydání české mutace knihy na konci října představil své dílo v rámci prezentace 5. prosince 2021 na arciděkanství v Horní Polici. Ve Velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci pak knihu představil spolu s jejím redaktorem Pavlem Marešem 14. prosince 2021. Prezentace s besedou se konala pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květy Vinklátové. Fotografie z liberecké prezentace jsou k dispozici na facebookovém profilu hornopolické farnosti.

Horní Police
Horní Police

Horní Police leží v oblasti bývalých Sudet a do konce druhé světové války byla téměř výhradně německá. Poté, co se jí dotklo vysídlení německého obyvatelstva, došlo k přerušení tradic, paměti a vztahů. Publikace si klade též za cíl tuto mezeru alespoň zčásti vyplnit a prohloubit křehké česko-německé vztahy, a to mimo jiné spoluprací s nadací Evangelische Kulturstiftung Görlitz, která pečuje o Boží hrob v Görlitz. V tomto kontextu česko-německého charakteru hornopolického poutního místa je proto více než příznačné, že kniha bude vydána též německy. Překlad se nyní dokončuje.

Publikace je jedním z dílčích výstupů projektu „Společná propagace poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz“ (registrační číslo: ERN-1064-CZ-03.06.2021). Projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 a zaměřuje se na propagaci poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz. Na vydání knihy se finančně podílí též Česko-německý fond budoucnosti (projekt číslo: 5_21_11937) a Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police.
Kniha v české mutaci vyšla v nákladu 1000 kusů. Je k dispozici na poutním místě samotném. Německá mutace vyjde na konci prvního pololetí roku 2022.
Tento článek bude současně uveřejněn v německém jazyce na stránkách nadace Evangelische Kulturstiftung Görlitz, partnera projektu, a na facebookovém profilu poutní stezky Via Sacra, která propojuje sakrální památky česko-německo-polského trojmezí.

Projekt „Společná propagace poutního areálu v Horní Polici a Božího hrobu v Görlitz“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Kniha vychází za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

Sdílet stránku
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email