Broumov

Klášter Broumov

Broumovský klášter neboli Benediktinské opatství sv. Václava je impozantním barokním komplexem, situovaným v samém centru města Broumov na skalním ostrohu nad řekou Stěnavou v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

Historie

Hlavní loď
Hlavní loď

Za vznikem broumovského kláštera stojí břevnovští benediktini, kteří se na Broumovsko dostávají v roce 1213, kdy jim toto území daroval Přemysl Otakar I. V Broumově byla nejdříve postavena dřevěná tvrz, která byla přebudována na kamenný hrad kolem roku 1305, a v jednom z křídel bylo roku 1322 založeno broumovské probošství. Do dnešní podoby byl klášter přebudován po požáru roku 1684 a postupné přestavby pokračovaly až do roku 1733. Tento odvážný projekt počal v časech opata Tomáše Sartoria realizovat italský architekt Martin Allio z Löwenthalu, ovšem zlaté éry dosáhly přestavby za opata Otmara Daniela Zinkeho, kdy projekt přebírají Kryštof a následně i Kilián Ignác Dientzenhoferové. Velmi úzké vztahy mezi Břevnovem a Broumovem, které přetrvávají až do dnešní doby, měly v této době za následek mimo jiné i obrovský duchovní, hospodářský a politický rozmach celého broumovského regionu. Nejtemnějším obdobím kláštera byla situace po druhé světové válce a padesátá léta, kdy se klášter proměňuje v internační tábor pro řeholníky i řeholnice ze zrušených klášterů v Československu. V této době dochází k postupnému chátrání objektu. V sedmdesátých letech v klášteře rovněž sídlí archiv ministerstva vnitra. V současné době není klášter obydlen mnišskou komunitou, je však samostatným subjektem, opatstvím sv. Václava v Broumově.

Současnost

Nádvoří benediktinského kláštera
Nádvoří benediktinského kláštera

Klášter po dlouhá staletí fungoval jako duchovní, hospodářské i vzdělávací centrum regionu – v klášterním gymnáziu studovali mimo jiné i první český arcibiskup Arnošt z Pardubic, vlastenec Bohuslav Balbín či spisovatel Alois Jirásek. Klášter i klášterní zahrada byly v roce 1995 vyhlášeny národní kulturní památkou a v roce 2014 prošly rozsáhlou revitalizací. Ve volně přístupné klášterní zahradě se nachází Galerie Dům, kde od jara do podzimu probíhají výstavy současného umění, a Literární domek sloužící tvůrčím rezidencím českých i zahraničních autorů.

Klášterní areál je otevřen celoročně, každý den. Prohlídkový okruh odhaluje nejkrásnější historické interiéry – klášterní kostel sv. Vojtěcha s bohatou freskovou výzdobou, historickou knihovnu se 17 000 svazky vzácných knih nebo refektář s unikátní historickou kopií Turínského plátna. Na světě se nachází kolem čtyřiceti podobných historických kopií, broumovská je však jediná ve střední Evropě (severně od Alp) a údajně patří k nejzdařilejším. Plátno daroval v roce 1651 turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria pozdějšímu pražskému arcibiskupovi Matoušovi Ferdinandovi Sobkovi z Bílenberka. Ten ji za svého života daroval broumovskému klášteru.

Výstavní expozice
Výstavní expozice

V klášteře v současnosti působí nezisková organizace Agentura pro rozvoj Broumovska spolu se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov, které zde po celý rok pořádá bohatý kulturní, vzdělávací a společenský program: koncerty ArtCafé, besedy Science Café, výstavy v Galerii Dům a Dětské galerii Lapidárium, vzdělávací programy Maiwaldovy akademie, diskusní konferenci Broumovské diskuse, festival klasické hudby Za poklady Broumovska, mezinárodní soutěž Broumovská klávesa, Univerzitu třetího věku, regionální trhy a řadu dalších akcí.

Klášter také navazuje na téměř osmisetletou benediktinskou tradici pohostinnosti, a proto ve svém areálu nabízí možnost příjemného posezení v kavárně Café Dientzenhofer nebo restauraci U Tří růží, včetně možnosti ubytování v renovovaných mnišských celách Domu hostů nebo pronájmu historických vnitřních i venkovních prostor pro konferenční a jiné účely.

Sdílet stránku
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email